"F" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ...


Fsij Lp#F, s{rg FsiqV y~e[ ba[ V[w dsv rjvj        
Fsifjv V[wg, y~debjHg sj itrjvj Fsil[V s[rwg ba[ rjlps[r sj fpaD         
Fsijra Lp#F ba[ dwlqa rjvj Fsijrag dwDLV sg W[Bg sj Vjq Fsijrag
Fsi[L V[waj sj HgLri Fje dh#lj, Lp#F s[raj Fje
FjebjV~s dwlqarjvj, tpLg s[S rjvj Fjes#a HgLri sj ds#aj h]dHbj Fjes#a
Fe[L dwlqa ba[ RpV#ag sj HgLri Fjerag bjfSg y~eg dwlqa Vjv l~apLB Fjerag
FjdeV y~eg dwlqa rjvj FjeVgio lpdVhig io rjvj         
Fjegiog e~ej Vsg Fje qjdvVg Lwag, qJ s[rg Fjegiog
FerjV lsgrg s[raj, ldiLBg sj dliuShji Fjera Fera fpijS FerjV
Ferag y~eg dwlqa rjvg FjevwLqg dwlqa sg s[rag Ferag
F{ir spLBJ VP~ qjiV rjvj (dLrj) Fjw]L fDwjL sj F~cji F{ir
Fwaj, Feaj fPdubj ujS rjvj, qjVI]e Fwauj,
Feauj
bdqDa, Feag        
Fwag, Feag LiZj, RpfjLVj Fwdavj,
Fedavj,
Feaig
LiZjvP, Fea         
FjvV[aD q#o[ dr#y b#t rjvj, dLrj sgbJ da~V b#tJ q~VgbJ eHgbJ hV, duV@J Vjv Rph FPa, riaqjV ba[ Fdr#L wjv VP~ spt lwsj h{ Fjvy~si q#o[ 'a[ y~s rjvj (eS[L) Fjvy~si
Fjv[Gsi dwlqa sj s[raj (dLrj) Fjv[Lrig q#o[ sj HgLri Fjv[Lrig
F#vrg Rpf#dVLs (r[sJ sj dHw dh#lj) Fjqj i}LVg, yqw        

FjdqV
FjdqVg
lp~si, yqwgvj, dvLwsj, lp~si b}ia FjV[qg lPiu       
FjVp i}LVg sg dwiV FjVPy~si y~s sg dwiV, dH#w ijuwpqji sj Vjq FjVPy~si
FjVPs[r qhJFjia dr#y dH#w qptg sj Vjq FjVPu lPiu sj fpaD, LVg eDdh       
FjVPqa lp~si, yqwgvj, i}LVgrjvj FjVPqag FjVP sg W[Bg sj Vjq        
FjVPa s]la, y~s, lPiu FiFDa Ziag sj Fji l~FjvS rjvj        
FiSI itrjvj Fil WisjLa wiV rjvj, Fji yp#wS rjvj       
Fjia spdLb~a s[ W[B[ sj Vjq, Fjia riL (dh~splajV) Fjiag RpyjiS uJ W]vS sg s[rag (lilrag) Fjiag
Fjirj qZpi bjrjM (apvlg sj f}sj) Fjirg yqwsj lPiu       
Fjiel yqwgvjfV, LjV]L}wa Fjier Fdiep diLg s[ r~L dr#y]G Fier
Fiaj spVgbJ VP~ wjdHq i#tS rjvj Fiaig qptgbj, itrjvj        
Fjl i}LVg sg dwiV FjlV yqw, yqwgvj, LjVsji        
Fjl~a LjVsji, lp~si, lPiu, y~s FjdlV yqwgvj        
Fjlwi lPiu, i}LVg s[S rjvj Fjlwijyjigbj Fjia sj qLhPi edSa drdebjVg u] debjirk lsg dr#y f{sj h]dHbj lgm RplV[ Wgu-edSa (Algebra ), vgvjrag (Arithmetic ) ba[ dlZJa li]qSg (Astronomy ) riegbJ fplawJ dvdtbJ Fjlwi
FjlwiZpag lPiu rJe yqwgvj Fjlwig vwLqg s[rg, lPiu rJe yqwgvg          
Fjlri lPiu, yqwgvj Fr h]Gs, hlag, bdlda#ar         
Fjrj lsgrg, ba[ lr{-dViqjSg Fjrpwaj dfbji sg FjrVj        

FjrVj uMWj, qV]FjrVj, y[aVj, sis FrjVg fjirag (dLrj sg faVg) sg drL[Laj FjrVj
Fjra h]Gs, hlag, ruPs FjriPf lphSj iPf, lp~si          
Fjr[L spVgbj sj HgLri Fdrwj V[w, Ziqjaqj         
FjdrV ugr-bjaqj, dwlqa, lp~si FjdrLSp bB#v, br#L, FdrL       
Fjdraj dliuSj, dViqjdSa, hjlv wgaj Fjdrajaqj
Fjdra-bjaqj
Rph dul sg bjaqj Feag Vjv LpZ ba[ fdraD h] eHg h]r[        
FjdraD da~V l~lji (Ziag, bjwjL ba[ fajv) FjrfpLfj xp#v riej dhisj        
FjriPf lp~siaj sj bdhljl, wdraj sj bdhljl F[vj dH#w fpijS[ diLg sj Vjq, dul V[ b}LZ (Medicine) s[ wHg eD~o dvt[ lV        
Fgq, Fgql[V ajwari, cijRpSj (dHw fJcrg ijuwpqji) Fgq[Lri WjiJ (12) Vjq duVJ Vjv dLrj VP~ fPdubj uJsj h{ Fgq
FgLq ijuj LJaVp sj fpaD u] e~ej s[rg sg wp#t]G f{sj h]dHbj F]era tpL, fDl~V Fglq
F]u sjbra, F}uV wiVj, F]uiju sjVrgiaj sj s[raj         
Fiju i}LVg, yqw, LjV Fijuw i}LV wiV rjvj, yqwjRpS rjvj          
Fijua yqwgvj FPs[r FPqg sj s[raj          
FPdq~si ijuj, Ziag sj ijuj FPqgfjv FPqg sj itrjvj (fjvShji) FPdq~si
FPdqaD FPqg sj dqaD FPfag FPqg sj qjvw          
FPf[Gsi
FPdf~si
ijuj, WjsLjh FPig Whpa qjaDj dr#y, ajwari FPdf~si
FPigZjij drLjv, v] sg dwiV FPigepSj r#Zsj xp#vsj          

FPigLDr qhjV ba[ LwagLjvg ijuj FPigrlp Z~VrjV, bqgi       
FPLj fPuj fjn sg lq#eig, lujrB, dL~eji FPLS lujrB, dL~eji FPLS
FPdLV spVgbJ a[ iju wiV rjvj FjrVjo
FrafDFp
FPa, riaqjV ba[ Fdr#t s[ ugrJ sj qjvw        
FPaqh[Lri
FPa[Lri
ljig wjdHVja sj HgLri Fpa[L WDhqj, drLVP~ ba[ lPiu         
FprV spVgbj, Ziag FprVy~si l~lji sj y~s         
FprV[L spVgbj sj qjvw (dLrj) FprV[Lrig s[ragbJ sj Vjq FprV[L
FPrV[Lrigbj vwLqg s[rg FPrVfag s[rdabJ sj s[r        
FPrV[Lg Ziag sg s[rag FPrig y~eg dwlqa         
FPrjl hrj FPrLjdlV ijuj, iju wpqji        
FPdrl lqp~si, ljei                                
                                                  

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved