"R" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ---


Rpdya V[wVgag, lyjHg, bVpwPv, bVplji, qpVjlW Ysag fDFja, ajMeg, dACwjRp Rpdya
Rpu#v i}LVg, fDwjL, LjV, yqw RpGwji drZjaj, dliuShji, wiaj, dlDLBgwiaj Rpu#v
RpqjV lhjdHaj, i#dtbj, sdHbj wiVg RpqjVra lhjdHaj wiV rjvj RpqjVra
Rpq[L Yq LWs sj s[raj RpqgLj Yq LWs sj s[rag Rpq[L
RpGwjiVjo Yq sj HgLri Rpujei i}LVg RpGwjiVjo
Rpujei
RpsjwLI Fgq s[ fpaD sj Vjq Rps~c WpijHg VP~ s~c (lMj) s[S rjvj
Rps~a V[w, lsepSg, ldarjsg, y~ej Rps~aw dlbjSf rjvj, WpZgqjV, lPN
Rpsfg wjqujW dHVljV Rpsjiaj sjVrgiaj, ltjra, Rpfwji
Rpsjiog yC@sj, Rpnsj Rps[I yC@sj, Rpnsj, RpFji Rps[I
Rps[L dsDLBJa, drbjdtbj, dqljv RpsgL s[rdabJ sj s[raj RpsgL
Rps#q I]uVj, qpdh~q, dh~qa Rpsejaig r[dsw aigw[ Vjv ej w[ fDjioVj wiVg Rps#q
RpsgiS W[hai a]G W[hai Rpds#a fDeB h]dHbj Rpds#a

Rpsp~Wi b~Wi a]G rg fi@[ Rpdsag lPiu sj yC@Vj Rpdsag
RpZ#ag RpyjS, Wpv~sg, RpojfS RpeiyiSg u]Lgvj, uvsWjM  
Rpeis[r s[rdabJ sg fPuj wiV rjvj Rpeil[V qopij s[ dHw iju[ sj Vjq Rpeis[r
RpeiLwag Whpa dMbjsj Lwag rjvj Rpu#rv yqwgvj, LjVsji, L]FVgw Rpu#rv
Rpu[L dru[aj, u[aP, druHg Rpdu#ag dru{, du#a Rpu[L
Rpugr ugra wiVj, lugr wiVj Rpwa fpwjiVj, RpyjiSj  
Rpworg wdraj sj L}wgV RpwogV apwW~sg wiVg, wdraj W]vSg  
Rpvwj bjwjL a]G deiVj Rpvjl yqwgvj, bV~sqHg Rpvwj
RpvPfg iju[ sg W[Bg sj Vjq (r[sJ dry dMwi) Rpqj i}LVg, LjVsji, LJaqHg Rpqj
RpqjwJa dLrug sj Vjq RpqjqSg Rplaag sj iaV uJ hgij RpqjwJa

RpqjVjo Rpqj sj fag (dLrj) Rpq~e bdFvjLj, bjiMP Rpq~e
RpGqjs VijdHS ba[ LDg (r[sJ 'y) s[ W[B[ sj Vjq RpGqjsVjo dLrj RpGqjsVjo
RpGqjdsVg s[rg RpGqjVg rZgbj hgij RpGqjdsVg
RpVq[L dsDLqjV, dtCrJ RpV#a fDea, drwjl, b#e[ rZSj  
RpV#adwDag diLgbJ ijhk ldawjdibj ujS rkvj Rpfjdyag dHw diLg sg W[Bg sj Vjq Rpfjdyag
Rpfs[L dl#tqa, qLrij, dryji-drqiL, asWgi Rpfs[rg qhjV s[rg Rpfs[rg
RpfepiP qhjV epiP Rpful s[r fs, s[r liPf Rpful
Rpfv dHw wgqag iaV RpfvFZg fDjfag, v#Fa  
RpfvwLS fjvSj wiVg, dVigtS, dVIpwag, bjhpsj Rpfjvg qhjaqj Wp#Z s[ dLL sj Vjq Rpfjvg
RpfJLP Zgqg bjrjM dry bisjl wiVg RpfJa dli[ s[ VMsgw, q~Mv s[ V[C[  

RpfJdawj lqgfaj, fC]l, V[Caj Rpfjlw, RpfjlVj l[rjsji, Fea, fPuj, bjijZVj, lVqjV, RpfjlVj
RpfLJa LjagfPirw, fDLJa RpfdLtLj dltSj, dldtbj  
RpfL]Fj Whpa lp~si, qV]hi Rpfjdla lVqjdVbj, ldawjdibj, dul sg Feag wgag ujr[
RpfdLDag wijqjag bjrjM u] FdrtrjSg wi[ Rpfjloj riaqjV, s]lajVj  
Rpfjdlbj Feag, l[rj Rpfs[r r[dsw dvtaJ sj Rpfb~e, b~dawj Rpfs[r
Rpdf~si dwDLV sj sPlij Vjq, hig sj iPf RpfwJa fiRpfwjig, sjVg, dhawjig Rpdf~si
Rpfwji FvjHg, V[wg, sdHbj RpfwiS l[rj wiVj, q#ss wiVj, y~e[ w~q wiVj Rpfwji
RpfwjL fDFja, lpq[i-u]ag, fhpxpBjvj Rpfw]L tMjVj, F~cji, dVZjV, epSr~aj RpfwjL
RpfvwL dVbjijfS, tjlgba, drL[Laj Rpfqj lqjVaj, bVpiPfaj, ljdsDL Rpfqj
Rpfqaj lhjij s[Sj Rpfqag lqiPfaj, lqjVaj, dsDLBJa  

RpfV~s rjlPs[r s[ fpaD sj Vjq (r[s) RpfdVZg, RpfjdVZg Fsij ba[ rjlPs[r s[ fpaD sj Vjq RpfV~s
Rpf]dsa dHw fpijaV diLg sj Vjq RpfiqS spdVbjrg tjdhLJ a]G qpwa Rpf]dsa
RpflsV ldawjiVj Rpfldaag fDL~lj, l]hv[ ejRpSj
RpZre RpyjHg 'a[ idhS rjvj RPiuj, RpiuVg Lwag, ajwa, fDjS-Lwag RPiuj
Rpiulrg Lwag-Ljvg, ugrV-l#aj, FifPi Rpiduaj LwagLjvg, qhjV Rpiulrg
Rpiqg eag, iKaji, vdhi, ai~e Rpidqv vdhisji, ai~eg, vdhijRpSj Rpiqg
Rpidqvj ijuj uVw sg W[Bg sj Vjq Rpiqgqjvj vdhiJ sg qjvj Rpidqvj
Rpipwiq hig (drLVP~) sj Vjq Rpir dHw fpijaV diLg sj Vjq Rpipwiq
RpirLg bjwjL fig (die r[s 'y) Rpirg bjwjL ba[ Ziag   
RPLj fDFja, lr[ij RpLjdlbj fdr#ai i}LVg, fDFja RPLj

RpLgqI eiqjdHL RPLgVgw wdraj sj A~s (rMV)  
RPLqj eiqjdHL, dV#z, RpaLjh Rplij, Rplig lr[i sg i}LVg RPLqj
Rpawvj lqijB sg ijSg sj Vjq Rpawvgwj wvg, dfYGs, wv]v, drvjl Rpawvj
Rpaw~ng yqw, a[u, dMbjsj LjV rjvj RpawLV qhJfpit  
RpawiL Rpz#j, fDajfg, q~dVbj fDq~dVbj Rpatvg W]Zg s[rg  
Rpafv Vgv w~rv, f~wu, VdvVg RpafV RpeSj, uVq Rpafv
Rpaf#ag dliuSj, dViqjS, dlDLBg RpafrV ljx wiVj, beVg Rpfi dzRp dACwSj  
Rpaljh Lwag, ajwa, h}Glvj Rpalie dqsDj s[ fpaD sj Vjq  
Rpalr LpiPbja, bji~F, qpdh~q, I]uVj Rpalpw Wvijq s[ fpaD sj Vjq Rpalpw
Rpa#q Rpz#j, fDjfag, qjVg Rpa#qWjvj Rpa#q b}ia  
Rpa#qqSg Rpa#q iaV (rZgbj hgij) Rpa~w diLg e}aq s[ dLL sj Vjq Rpa~w
Rpaijqjdvwj DdHw s[rg Rpai[Lri HgLri Rpai[Lri
Rpa[uVj RpaLjh, lqioV, hqjdHa RpaojfVj RpnSj, wdraj sg bjtig f~wag (uJ dqlij) Rpa[uVj

LpiP a]G
(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved