"I" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ...


Ijsr fpijaV zijSj dul dr#y dwDLV sj uVq h]dHbj Ispwpqji Ijsr zijS[ sj iju wpqji Ijsr
IspqSg Isp zijS[ sj hgij IspV~sV
Ispfag
Isp zijS[ dry]G        
Ispiju
IspVjo
IspbJ sj qjvw Isprgi Isp zijS[ sj Whjsi Isprgi
IspLD[LB Isp zijS[ dr#y lF a]G rZgbj Ijsr[Gsi
Ijsdr~si
IjsrJ sj qptgbj Ijsdr~si
Ijebaj Feag Iel[Vg si]fsg sj sPlij Vjq          
IeV[Lri u#e (wpiWjVg sg ilq) sj HgLri IeV[Lrig u#e sg s[rag IeV[Lri
IewjdHbj u#e sg beVg fDrjV wiV rjvj IewDa u#e wiV rjvj          
Iefag u#e sj qjvw IeiPf Feag sj iPf (dwDLV) IeiPf,
u#eiPf
IeljZVj Rph s[rg dul vHg u#e sg ilq wgag ujr[ Ijeg u#e wiV sj qV]io         
IugLp s[rdabJ sg Feag wiVg Iuaj Feag wiV s[ wjWv          
Ijurj u#e wijRpS rjvj IwLiju IwLJ sj ijuj           
IjdqVg s[rg, Lwag, ija IqpVj, uqVj uqVj Vsg IqVj
uqVj
IL, ul Rplaag, qLhPig, LjV ILwiq
ulwiq
Rplaag s[S rjvj ILwiq
ulwiq
ILlrVg lp~si, qLhPi, LjV] L}wa rjvj ILy~si y~s sg aij qLhPi           
IL]FsD Lijxa wiw[ qLhPi fpiL IL]sj
IL]Zj
dwDLV sg qaD[Hg qJ IL]Zj
IL]sjV~sV
IL]sjralv
dwDLV sj sPlij Vjq IL]s[rg uIjsio sg qJ sj Vjq           

IL]ZqV L]Fj sj dVrjl IL]ZV
IL]dVZg
dul sg L]Fj hg Rpl sj ZV h]r[         
IL]qag L]Fj rjvg, dwDLV sg qaD[Hg qJ sj Vjq IL]Zig wjqs[r sg qJ sj Vjq IL]qag
IL]rag yqwgvj, LjVsji, a[u#lrg ILdawj q]agbJ sg qjvj          
ILrdlV LpF ba[ lF VP~ dfbjij - eS[L Ia lr{dl#Z           
IojiPf Whpa hg lp~si Iag fDdaW~Z, dVI~aDS, bjaq l~uq           
Iagiju af#lrgbJ sj ijuj, uag sj ijuj I]e, I]ej upCVj, l~Ipwa, q[v I]ej
u]ej
I]eZgf Feag wiv sj dfbjij (eS[L) I]ejV~s Feag sj bjV~s qjVS rjvj          
I]eVjo I]ej sj fag I]eag I]eaj sg brloj I]eVjo
u]eVjo
I]ejaqV Rph dul sj a#a I]ej h]r[ I]edrsjV Rph u] I]ej ujSsj h]r[         
I]e[Gsij
u]de~sij
I]ej dr#y dVfp~V I]e[L I]egbJ dr#y]G rZgbj I]eg I]e[L
I]e[Lrig I]egbJ sg s[rg I]eg, u]eg I]ej wiV rjvj I]e[Lrig
I]egV l~a (hVpqjV) I]egiju qhjV I]eg (dLrj) I]egiju
u]eiju
I]egL
I]egLri
I]egbJ dr#y]G rZgbj I]eg IpdZLBi fJcP ijuwpqji sj Vjq          
Ipev
upev
B]vg, u]Cg, u]Cj Ipe~Zij dHw qhjV I]Zj dul sj dMwi qhJFjia dr#y bjRpGsj h{ Ipev
upev
Ipwag
Ipwa
u]dCbj, updCbj h]dHbj IpwaiPf lhg T~e Vjv updCbj h]dHbj        
Ipag u]CVj, dqvSj Iprw V}upbjV           
IprV upbjV, s{rg, dlhaq~s Iprag qpdBbji vCwg        
Ipriju V}upbjV ijuj, iju wpqji                                

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved