"W" Vjv LpiP h]S rjv[ Vjq ...


Wsig e~ej s[ dwVji[ dHw fdraD uej sj Vjq Wjsdiwj sita VP~ v#eS rjvj dHw Kv Wsig
WsiIjV r[sJaw siLV s[ drsrjV, r[s drbjl, sj sPlij Vjq Wsdiwj duo]G e~ej Vsg dVwvsg h{     
We[Lrig tpLhjvg, lp~siaj, Ljlai l~ega sj ije Whps[r bV[w s[rdabJ dr#y]G Whps[r
WhpepSj Whpa[ epSJ rjvj Whpwvf WhpFJag, Whpf#tg, drdrZ WhpepSj
WhpwdvbjS Whpa lD[LB, fDdlZ Vjqg, ulr~a Whpwji wHg wjiu wiV rjvj        
Whpqag lqNsji, drsrjV, debjVg WhpdqaD Whpa[ dqaDJ rjvj       
WhpdfDbj hiqV dfbjij WhpLwag Whpa ajwari, LwagLjvg        
WhplirS l]V[ sj ZVg Wjw dH#w fpijaV diLg sj Vjq        
Wvs[r Lwag sj s[raj, Wvijq sg drL[Laj WvZg dHw qhjV diLg dul V[ bjfS[ fp#aD vHg bqi ugrV sg WCg v~Wg af#dlbj wgag lg Wvs[r
Wjv eSfag eS[L sj WyfVg iPf Wjve]fjv,
WjvdwDLV
dwDLV sj WyfVg iPf WjvdwDLV
Wvbei qhjV ajwa, LwagLjvg Wv Wjvjug dfbjij W#yj (Wjv) Wjvjug
Wjvwijq ijq sj WyfVg iPf Wjvq]dhVg qJ s[rag Wjvwijq
Wjv~Zji Fgq sg faVg sj Vjq Wvijq dwDLV s[ r#c[ Fij sj Vjq Wvijq
Wjvy~si wvegZi, qpwBrjvj Wjv[L ajwa sj s[raj, x}u sj wqJci Wjvy~si
Wv[Lri W#dybJ sj HgLri (dwDLV) Wjvg dH#w V[w ijuj       
WvgqjV ajwa, Lwag, Wv rjv Wdviju V[w 'a[ drsrjVg ijuj WvgqjV

WdvhjV drLVP~ sj sPlij Vjq Wjvqwp~s dwDLV WyfVg Rpqi dr#y       
WvVpuj Wvijq sj A]Bj Fij W#vr Fgq sj sPlij Vjq       
Wviju WyfVg Rpqi dr#y ijuj Wjvi~duVg qVq]hw Wjv ( W#yj) Wviju
WjvlDlrag debjV, dldtbj ba[ FjLj sg s[rg Wvl[V LwagLjvg bjeP       
Wvrgi ajwari, Whjsi, lPirgi, lPiqj W~Zp diLaj, l~W~Z, Vjaj, s]la Wvrgi
WjVg, rjVg drbjdtbjV, Wpvjij, WjSg, WyV Wi[Gsi,
Wdi~si
dH~si s[raj Wdi~si
dW~W lPiu sg dB#wg (arg) dW~Ww b#t sg fpavg      
dW~Wglja qeZ dHvjw[ sj ijuj (qhjaqj Wp#Z s[ lq[) dW~sg, dW~sP
dW~dsbj
dy~V@ Vpwaj dW~sP
dW~sps[r dHw s[raj dW~spqag dH#w qhJijSg sj Vjq          
dW~splji dH#w iju[ sj Vjq dWdfVy~sD u~ev (WS) sj y~s        
Wgi[Gsi
Wdi~si
lPiWgiJ sj s[raj Wgi[Lri lPidqbJ sj HgLri Wgi[Gsi
WgiuP ajwari dWLV drLVP~ dWLV
W]Z, W]ZV lPN, lqN, ujSwjig, Wp#Zg W]Zw ujeDag      
W]Z[Gsi lPN sj qjvw W]Zg l~fPiS lPN, dVfp~V        
W]Zglar dul sj a#a l~fPiS debjV h]r[ W]dZaj y~eg lqN, y~ej debjV       
W]Zwji Rph u] lPN WPN dltjr[ WDhqj dlDLBg sj wiaji        

WDhqsjl WDhqj sj Fea WDhqs#a WDhqj sj ds#aj h]dHbj WDhqsjl
WDhqs[r WDhq s[raj WDhqepfa dH#w fpijS[ diLg sj Vjq dul V[ WDhq epfa dlZJa dvdtbj lg WDhqepfa
WDhqu]a WDhqj sg u]a WDhq qjvj WDhqj sg qjvj WDhqu]a
WDhqqPiag WDhqj sg qPiag WDhqS hi ygM VP~ dWVj F[s Fjr s[ s[tS rjvj       
WDhqSdfDbj WDhqS VP~ dfbjig WDhqfpaD WDhqj sj W[Bj        
WDhqiju WDhqj sj iju WDhqiaV WDhqj sj iaV (hgij) WDhqiaV
WDhqdiLg WDhqj sj diLg WDhqiPf WDhqj sj iPf WDhqiPf
WDhqlapag WDhqj sg ajigx (drL[Laj) WDhqlpa WDhqj sj fpaD          
WDhqrgSj l~ega sj ljS (ajiJ rjvj) WDhqdrdsbj WDhq sj debjV        
Wdiuiju dwDLV sj sPlij Vjq WdiuFPLS wpsiag lujrB (dwDLV) WdiuFPLS
WDhuV dH#w qhjV ba[ LjVsji fpiL WDhuu]daL yqwgvj, WDhqj s[ f]a[ sj Vjq         
WDha[ul Whpa ajwari ba[ LwagLjvg, LVgeDdh WdiuWjvj ijZj sj sPlij Vjq WdiuWjvj
WpsWpsj Rph bjwjLfig dul V[ biupV s[ lr#ie fhp~yS sg tpLg dr#y Vjy wgaj lg Wp#Z dwhj uJsj h{ dw qhjaqj Wp#Z drLV~P sj V}rJ braji lg       
Wp#ZjaDg Ziag qJ, WpZgqjV dHVljV Wp#Zsjl Wp#Z sj Fea       
Wp#Zgs[rg Wp#Zg (lPN WPN) sg s[rag Wp#ZgdrZjaj WpZg sj s[raj Wp#Zgs[rg
Wp#Ziju dH#w iju[ sj Vjq Wp#Zljei dlbjSf sj lqp~si Wp#Zljei
Wp#ZLpZg Wp#Zg sg Lp#Zaj WpZrdiZg WpZg sg Rpljig          

(c)Copyright 2000, 5abi. All rights reserved