WWW 5abi।com  ਪੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਲ (ਹਿੰਦਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ)
ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ
ਸੰਜੀਵ ਝਾਂਜੀ ਜਗਰਾਉਂ

  
 

ਅੱਜ ਸਕੂਟਰ–ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਲਈਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਞ ਤਾਂ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ–ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ। ਵੱਖ–ਵੱਖ ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ, 14 ਇੰਚੀ, 16 ਇੰਚੀ, 18 ਇੰਚੀ, 20 ਇੰਚੀ, ਰੇਂਜ਼ਰ, ਰੇਸਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਕ–ਅੱਧਾ ਸੈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ’ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਇੰਚੀ। ਉਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਖੜਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉਹੀ ਸੈਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ ਰੋੜਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਹੇਠੋਂ ਲੱਤ ਆਰਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੱਥ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਲੜਾ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ ਸੈਕਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ।

ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾਇਆ ਕੈਂਚੀ ਸੈਕਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਕਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਪੈਰ ਘੁਮਾ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਪੂਰਾ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ–ਬਰੂਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ’ਚ ਜਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਕੌਲੇ ’ਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਂਟ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਚੈਨ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਪਾੜ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰੀਸ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ।

ਅੱਧੀ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਸੈਕਲ ਚਲਾਉਂਣ ਦੀ। ਲੱਤ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਹੈਂਡਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਕਾਠੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਓਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਾਠੀ/ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਲ ਹੋਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਦੇ ਦੇਖੇ ਨੂੰ। ਅਸਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡ੍ਰਰੂ–ਡ੍ਰਰੂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਸ ਐਕਟਿਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ–ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ ਗੱਡੀ–ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਤਰਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ–ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਟਰ–ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ–ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸੰਜੀਵ ਝਾਂਜੀ, ਜਗਰਾਉਂ।
ਸੰਪਰਕ : 80049 10000

SANJEEV JHANJI
M.Sc.B.Ed
Master of Mass Communication
Post grad.Dip. in Journalism & Mass Communication
PGDHRD MOB: +91 80049 10000
sanjeevjhanji@journalist.com

22/09/2015

  ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ
ਸੰਜੀਵ ਝਾਂਜੀ ਜਗਰਾਉਂ
ਸਿਸਕਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ : ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋਈ ‘ਬਘਿਆੜੀ’
ਸੰਜੀਵ ਝਾਂਜੀ ਜਗਰਾਉਂ
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇੱਲੀਗਲ ਇਮੀਗਰਾਂਟਸ
ਡਾ. ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਲੰਡਨ
ਵਿਆਪਮ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਛਿੰਗ ਤਵੀਤ: ਅੱਜ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਅਲੋਪ
ਸੰਜੀਵ ਝਾਂਜੀ ਜਗਰਾਉਂ
ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਚਪਨ
ਸੰਜੀਵ ਝਾਂਜੀ ਜਗਰਾਉਂ
ਰੱਖੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੂਹਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ
ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ?
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’, ਦਿੱਲੀ
ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ
ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ. ਡੀ. , ਪਟਿਆਲਾ
ਆਰਕੋ ਬਾਲੀਨੋ
ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਿ ਫਸੇਬੁੱਕ?
ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਪੰਜਾਬੀਓ ਜ਼ੋਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖੋ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਅਕਾਲੀਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਵੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਚ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
2050 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ (12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015)
ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਯੂਨਾਨ - ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਕ੍ਰਿਸ ਕੰਥਨ (ਅਨੁ: ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ)
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖੀ ਵਕਾਰ ਤੇ ਧੱਬਾ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲ੍ਹੋਂ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਤਾ
ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਲੰਡਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 365 ਦਿਨ
ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਗਲੈਂਡ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ:ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸਪਨਾ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਜਸਵਿੰਦਰ ਪੂਹਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ
ਮਈ-ਦਿਵਸ
ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਗਲੈਂਡ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਵਸ - 22 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕਾ
ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਖੜ੍ਹਾ “ਦ ਰੀਅਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ”
ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਯੂ ਕੇ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਭੁੱਲਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਬਚਪਨ, ਸਾਡੀ ਬਾਲ ਲੋਕ–ਖੇਡ : ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ
ਸੰਜੀਵ ਝਾਂਜੀ, ਜਗਰਾਉਂ 
ਫ਼ਿੰਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿੱਕੀ ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿੰਨਲੈਂਡ
ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ
ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਕੇ
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ', ਸੰਗਰੂਰ
ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਅਸਫਲ -ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਿਵ ਹੋਰ ਉਭਰਿਆ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ
- ਯੁਨੈਸਕੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 

21 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਕਮਾਲ
ਬੀ ਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਨਿਊਰਨਬਰਗ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੰਜਮ ਵਿਚ
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਵਲੈਤ ਵਾਲੀ ਭੂਆ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ “ਮਾਧੋ ਝੰਡਾ”, ਇਟਲੀ
ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

hore-arrow1gif.gif (1195 bytes)


Terms and Conditions
Privacy Policy
© 1999-2015, 5abi.com

www।5abi।com
[ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ][ ਈਮੇਲ ][ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ][ ਅਨੰਦ ਕਰਮਨ ][ ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ][ ਵਿਗਿਆਨ ]
[
ਕਲਾ/ਕਲਾਕਾਰ ][ ਫਿਲਮਾਂ ][ ਖੇਡਾਂ ][ ਪੁਸਤਕਾਂ ][ ਇਤਿਹਾਸ ][ ਜਾਣਕਾਰੀ ]

darya1.gif (3186 bytes)
©1999-2015, 5abi.com